SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Tränings- och Tävlingsgrupper
 
Viktigt att veta: Avgiften till klubben varierar mellan 1795 - 2475 kr per termin. För tävlingsaktiva simmare tillkommer en licensavgift till Svenska Simförbundet med 150, 225 eller 300 kr per år beroende på ålder. I samband med läger och tävlingar tillkommer i vissa fall deltagaravgifter för att täcka kostnader för mat och logi.
 
Våra grupper är namngivna med grupptyp samt en siffra, t.ex. Utmanargrupp 10. Siffran i gruppnamnet är ett sätt att särskilja grupperna och den har inget att göra med nivån på gruppen.
 
På grund av utrymmesbrist har vi tyvärr begränsade möjligheter att ta in barn som inte redan deltar i verksamheten på något sätt. Vi vill dock självklart ge så många som möjligt chansen att testa på simning varför vi ber er att höra av er via e-post till kansliet, kansli@turebergsim.se, med information om tidigare simerfarenhet, namn och ålder, så hoppas vi att kunna hjälpa till.
Slussgrupper -> OBS! Övergår till Hajen fr.o.m VT2021

Slussgrupperna är ett första steg in i klubbens simträningsverksamhet. Syftet med slussgrupperna är att simmarna ska få tillräckliga förkunskaper för att kunna börja i en Utmanargrupp och därmed komma in i tävlingsverksamheten.

Förkunskaper: 9 år eller yngre. Fisken/Guldfisken, du kan simma 50 meter av ett regelrätt simsätt.
Huvudinriktningen ligger på teknikträning i Crawl- och ryggsim. Träning en gång i veckan.
Målsättningen för Slussgrupperna är bland annat att:
 • Kunna simma 25 meter regelrätt Ryggsim.
 • Kunna simma 25 meter regelrätt Crawl.
 • Kunna dyka från startpallen.
Pris: 1795 kr/termin, medlemsavgift 250 kr/kalenderår.

Utmanargrupper
Förkunskaper: Fisken/Guldfisken/Slussgruppen, du kan simma 50 meter av ett regelrätt simsätt.
Huvudinriktningen ligger på teknikträning i Crawl- och ryggsim. Träning en gång i veckan. Du deltar i interna tävlingar.
Målsättningen för Utmanargrupperna är bland annat att:
 • Kunna simma 25 meter regelrätt Ryggsim.
 • Kunna simma 25 meter regelrätt Crawl.
 • Kunna simma 200 meter valfritt simsätt.
 • Kunna dyka från startpallen.
Pris: 1795 kr/termin, medlemsavgift 250 kr/kalenderår.

Simiaden Yngre-grupper
Förkunskaper: Klara av målen för utmanargrupperna.
Huvudinriktningen ligger på teknikträning i bröstsim, ryggsim samt crawl. Träning en till två gånger i veckan.
Målsättningen för Simiaden Yngregrupperna är bland annat att:
 • Delta på interna samt externa tävlingar (med tävlingen Simiaden som huvudmål)
 • Kunna använda träningsklockan.
 • Kunna simma regelmässigt korrekt simsätten: ryggsim, bröstsim och crawl inklusive start och vändning i minst 50 meter.
 • Kunna glida i vattnet på korrekt sätt, streamline.
Pris: 1845 kr/termin, medlemsavgift 250 kr/kalenderår. För tävlingsaktiva simmare tillkommer en licensavgift till Svenska Simförbundet med 150, 225 eller 300 kr/år beroende på ålder.

Simiaden Äldre-grupper
Förkunskaper: Klara av att simma bröstsim, crawl och ryggsim regelmässigt korrekt inkl. start och vändning. Deltagit i såväl interna som externa tävlingar. Visa ett intresse för att utvecklas inom simningen.
Huvudinriktningen ligger på teknikträning i alla fyra simsätten. Träning tre gånger i veckan.
Målsättningen för Simiaden Äldre är bland annat att:
 • Kunna behärska alla fyra simsätten. Visa ett genuint intresse för att träna och delta i externa tävlingar.
Pris: 1915 kr/termin, medlemsavgift 250 kr/kalenderår. För tävlingsaktiva simmare tillkommer en licensavgift till Svenska Simförbundet med 150, 225 eller 300kr/år beroende på ålder.

Mästerskapsgrupper, SumSim, JSM, SM
Avancerad simträning fyra till åtta gånger i veckan med tävlingsmål.
Pris Elitgruppen: 2475 kr/termin*
Pris Sumsimgruppen: 2345 kr/termin*
*) Utöver terminskostnaden tillkommer medlemsavgift 250 kr/kalenderår. För tävlingsaktiva simmare tillkommer en licensavgift till Svenska Simförbundet med 150, 225 eller 300 kr/år beroende på ålder.

Sprintgrupper
Förkunskaper: Du simmar lite bröstsim, crawl och ryggsim.
Huvudinriktningen ligger på korta sträckor i hög fart samt en del teknikträning i alla fyra simsätten. Träning en till tre gånger i veckan.
Målsättningen för Sprintgrupperna är att:
 • Ha möjlighet att bedriva simträning utan krav på prestation.
 • Utvecklas som simmare individuellt med fokus på att trivas med träningen.
Pris: 1795 - 1915 kr/termin, medlemsavgift 250 kr/kalenderår. För tävlingsaktiva simmare tillkommer en licensavgift till Svenska Simförbundet med 150, 225 eller 300 kr/år beroende på ålder.
Målsättning för grupper och förflyttningar mellan grupper
Översyn av gruppsammansättningen sker terminsvis. Däremellan bibehålles grupperna i största möjliga utsträckning, för att stärka trygghet och gemenskap inom grupperna. Enstaka upp- och nedflyttningar kan dock förekomma, t.ex. om en simmare utvecklats snabbare än gruppen i övrigt, eller av olika skäl vill ta det lite lugnare. Alla sådana förflyttningar sker med god kommunikation mellan berörda tränare, simmare och föräldrar. En uppnådd målsättning för den nivå simmaren tränar i leder inte automatiskt till uppflyttning.

Förhållningsregler
Aktiva förutsätts närvara på träningen vid de tillfällen som är fastställt för respektive grupp, om inte sjukdom, skola eller annat giltigt skäl att utebli föreligger.
I övrigt förutsätts de aktiva följa den planering/verksamhet som gäller för gruppen, samt följa tränarens direktiv och instruktioner såväl vid träning som vid tävlingar och läger.
Förhållningssättet mellan alla berörda i verksamheten skall präglas av ömsesidig respekt och hänsynstagande till varje individ.
I det fall problem uppstår skall detta avhandlas i samråd med tränare och aktiva och deras föräldrar, för ev. vidare åtgärder.
 
Samarbetspartners
Facebook