SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Turebergs Simklubb
Simidrott

Kallelse till Turebergs Simklubbs årsmöte 2024

 

Datum:

Torsdagen den 21 mars 2024.

Tid :

kl. 18:30

Plats:

Simhallens konferensrum

 

Vi önskar inbjuda er till Turebergs simklubbs årsmöte.  Vid detta tillfälle väljer TSK´s medlemmar kommande års styrelse och verksamhetsplanen för 2024 fastställs. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta. 

 

En uppskattad punkt på agendan är att vi presenterar våra STIPENDIATER 2024.

 

Vi ses!

 

Med vänliga hälsningar

Turebergs simklubbs styrelse

 

Dagordning årsmöte

 

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.  Fastställande av föredragningslista.
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a)    föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c)    minst två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;

d)    en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)   två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f)   beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

13. Övriga frågor. 


Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens kansli i Sollentuna sim & sporthall en vecka innan årsmötet.

 

Valberedningens förslag till personval på Turebergs simklubbs årsmöte 2024.

Ordförande

Pontus Karlsson

nyval på ett år

 

 

 

Styrelseledamöter

Jens Pettersson

ett år kvar av mandatperioden

 

Michael Mazya

ett år kvar av mandatperioden

 

 

 

 

Katarina Strömberg

omval på två år

 

 

 

 

Niclas Casserstedt

nyval på två år

 

Linda Bölander

nyval på två år

 

   

 

Therese Steinmetz

fyllnadsval på ett år

 

 

 

 

Suppleanter

1. Helena Rohman

nyval på ett år

 

2. Tove Brickner

nyval på ett år

 

3. Luba Poutilova

nyval på ett år

 

 

 

Revisor

Bert-Ola Eriksson

nyval på ett år

 

 

 

Revisorssuppleant

Anders Drakes

nyval på ett år

 

2023-02-26

Valberedningen

Johanna Ericsson och Elena Tsychkova.

 

 

 

 

KALLELSE TILL TUREBERGS SIMKLUBBS ÅRSMÖTE 2023

Datum:

Tisdagen den 21 mars 2023.

Tid :

kl. 18:30

Plats:

Simhallens konferensrum

 

Vi önskar inbjuda er till Turebergs simklubbs årsmöte.  Eftersom TSK´s medlemmar vid detta tillfälle väljer kommande års styrelse och verksamhetsplanen för 2023 fastställs hoppas vi att så många som möjligt kan delta. 

 

En uppskattad punkt på agendan är att vi presenterar våra STIPENDIATER 2023.

 

Vi ses!

 

Med vänliga hälsningar

Turebergs simklubbs styrelse

 

Dagordning årsmöte
1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.  Fastställande av föredragningslista.
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse  med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a)    föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c)    minst två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;
d)    en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e)    två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f)   beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor. 
 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens kansli i Sollentuna sim & sporthall en vecka innan årsmötet.

 

Valberedningens förslag till personval på Turebergs simklubbs årsmöte 2023.

 

 

Ordförande Bert- Ola Eriksson omval på ett år
     
Styrelseledamöter Charlotte Holfve ett år kvar av mandatperioden
  Katarina Strömberg ett år kvar av mandatperioden
  Pontus Karlsson ett år kvar av mandatperioden
     
  Anders Albrektsson omval på två år
  Jens Pettersson nyval på två år
  Michael Mazya nyval på två år

 

Suppleanter 1. Malin Jarl omval på ett år
  2. Per Wijk omval på ett år
  3. Luba Poutilova omval på ett år
     
Revisor Anders Drakes omval på ett år
     
Revisorssuppleant Eva Ulmander Eriksson omval på ett år

 

2023-02-16

 

Valberedningen

 

Marie Arnö och Elena Tsychkova.

 

 TUREBERGS SIMKLUBBS ÅRSMÖTE 2023

Datum: XX mars, publiceras inom kort.

Tid: publiceras 3 veckor innan

Plats: publiceras 3 veckor innan

 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet. Nuvarande styrelseledamöter Nina Holmer och Anders Wadin har frånsagt sig sina styrelseuppdrag för kommande verksamhetsår.

 

Valberedningen upplyser klubbens medlemmar om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater till styrelsen.

KALLELSE TILL TUREBERGS SIMKLUBBS ÅRSMÖTE 2022

Datum:

Onsdagen den 23 mars 2022.

Tid :

Kl. 18:30

Plats:

Konferensrummet i Sollentuna sim & sporthall

 

Vi önskar inbjuda er till Turebergs simklubbs årsmöte.  Eftersom TSK´s medlemmar vid detta tillfälle väljer kommande års styrelse och verksamhetsplanen för 2022 fastställs hoppas vi att så många som möjligt kan delta. 

 

En uppskattad punkt på agendan är att vi presenterar våra STIPENDIATER 2022.

 

Vi ses!

 

Med vänliga hälsningar

Turebergs simklubbs styrelse

 

Dagordning årsmöte
1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.  Fastställande av föredragningslista.
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse  med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a)    föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c)    minst två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;
d)    en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e)    två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f)   beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor. 
 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens kansli i Sollentuna sim & sporthall en vecka innan årsmötet.

 

Valberedningens förslag till personval på Turebergs simklubbs årsmöte 2022.

 

 

Ordförande:            Bert-Ola Eriksson (omval på ett år)

 

Styrelseledamöter: Charlotte Holfve (omval på två år)

                                 Katarina Strömberg (omval på två år)

                                 Pontus Karlsson (omval på två år)

 

                                 Nina Holmer (ett år kvar av mandatperioden)

                                 Anders Wadin (ett år kvar av mandatperioden)

                                 Anders Albrektsson (ett år kvar av mandatperioden)

 

Suppleanter :          1. Per Wijk (omval på ett år)

                                 2. Luba Poutilova (nyval på ett år)

                                 3. Malin Jarl (nyval på ett år)

                                 

Revisor :                  Anders Drakes (omval på ett år)

 

Rev. suppleant:       Eva Ulmander Eriksson (omval på ett år)

 

 

 

20220302

 

Valberedningen

 

Elena Tsychkova, (Bengt Svensson, avgått under året)

 

 TUREBERGS SIMKLUBBS ÅRSMÖTE 2022

Datum: 23 mars

Tid: publiceras 3 veckor innan

Plats: publiceras 3 veckor innan

 

Valberedningen upplyser medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater till styrelsen.

KALLELSE TILL TUREBERGS SIMKLUBBS ÅRSMÖTE 2021

Datum:

Onsdagen den 24 mars 2021.

Tid :

Kl. 18.30

Plats:

Digitalt årsmöte via Teams

 

Vi önskar inbjuda er till Turebergs simklubbs årsmöte.  Eftersom TSK´s medlemmar vid detta tillfälle väljer kommande års styrelse och verksamhetsplanen för 2021 fastställs hoppas vi att så många som möjligt kan delta. 

På grund av Covid 19 pandemin och därmed gällande förutsättningar för sammankomster kommer årsmötet 2021 att enbart genomföras digitalt via Teams.

 

För deltagande krävs föranmälan senast den 18 mars till Bengt Svensson via mail bs@turebergsim.se. Skriv ”årsmöte” i ämnes raden, samt i mailet namn på deltagaren.

Efter den 18 mars får anmälda ett mail tillbaka med länk/instruktioner för deltagande på årsmötet.

 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens kansli i Sollentuna sim & sporthall en vecka innan årsmötet.

 

Under punkt 9 i dagordningen kommer styrelsens förslag till ändring av medlemsavgifter att behandlas, samt under punkt 11 styrelsens förslag till uppdaterade/nya stadgar.

 

Turebergs simklubbs styrelse

 

Dagordning årsmöte
1.  Fastställande av röstlängd för mötet.
2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.  Fastställande av föredragningslista.
4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.  Styrelsens
a)    verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b)    förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a)    föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c)    minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d)    1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e)    2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f)    beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor. Drogpolicy, Uppdaterade styrdokument.
 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens kansli i Sollentuna sim & sporthall en vecka innan årsmötet.

 

Valberedningens förslag till personval på Turebergs simklubbs årsmöte 2021.

 

 

Ordförande:            Bert-Ola Eriksson (omval på ett år)

 

Styrelseledamöter: Nina Holmer (omval på två år)

                                 Anders Wadin (omval på två år)

                                 Anders Albrektsson (omval på två år)

 

                                 Lotta Holfve (ett år kvar av mandatperioden)

                                 Katarina Strömberg (ett år kvar av mandatperioden)

                                 Pontus Karlsson (ett år kvar av mandatperioden)

 

Suppleanter :          1. Claes Wettergren (omval på ett år)

                                 2. Per Wijk (omval på ett år)

                                 

Revisor :                  Anders Drakes (omval på ett år)

 

Rev. suppleant:       Eva Ulmander Eriksson (omval på ett år)

 

 

 

20210310

 

Valberedningen

 

Bengt Svensson, Elena Tsychkova

 

 Årsmöte 2020

KALLELSE TILL TUREBERGS SIMKLUBBS ÅRSMÖTE 2020

 

Datum:

Onsdagen den 23 september 2020.

Tid :

Kl. 18.30

Plats:

Konferensrummet i Sollentuna sim & sporthall

 

Vi önskar inbjuda er till Turebergs simklubbs årsmöte.  Eftersom TSK´s medlemmar vid detta tillfälle väljer kommande års styrelse och verksamhetsplanen för 2020 fastställs hoppas vi att så många som möjligt kan delta. 

 

En uppskattad punkt på agendan är att vi presenterar våra STIPENDIATER 2019.

 

Vi ses!

 

Med vänliga hälsningar

Turebergs simklubbs styrelse


Dagordning årsmöte

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.  Fastställande av föredragningslista.

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.  Styrelsens

a.  verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b.  förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.Val av

a.  föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b.  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c.  minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d.  1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e.  2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f.   beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

13.Övriga frågor -Drogpolicy.


Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens kansli en vecka innan årsmötet.


Valberedningens förslag till personval på Turebergs simklubbs årsmöte 2020.

 

 

Ordförande:            Bert-Ola Eriksson (omval på ett år)

 

Styrelseledamöter: Lotta Holfve (omval på två år)

                                Katarina Strömberg (omval på två år)

                                Pontus Karlsson (nyval på två år)

 

                                Nina Holmer (ett år kvar av mandatperioden)

                                Anders Wadin (ett år kvar av mandatperioden)

                                Anders Albrektsson (ett år kvar av mandatperioden)

                               

                                Patrik Drakes har avböjt omval.

 

Suppleanter :          1. Claes Wettergren (omval på ett år)

                                2. Per Wijk (omval på ett år)

                                 

Revisor :                  Anders Drakes (omval på ett år)

 

Rev. suppleant:       Eva Ulmander Eriksson (omval på ett år)

 

 

 

20200305

 

Valberedningen

 

Bengt Svensson Elena Tsychkova

Årsmöte 2019

KALLELSE TILL TUREBERGS SIMKLUBBS ÅRSMÖTE 2019

 

Datum:

Onsdagen den 27 mars 2019

Tid :

Kl. 18.30

Plats:

Konferensrummet i Sollentuna sim & sporthall

 

Vi önskar inbjuda er till Turebergs simklubbs årsmöte.  Eftersom TSK´s medlemmar vid detta tillfälle väljer kommande års styrelse och verksamhetsplanen för 2019 fastställs hoppas vi att så många som möjligt kan delta. 

 

En uppskattad punkt på agendan är att vi presenterar våra STIPENDIATER 2018.

 

Vi ses!

 

Med vänliga hälsningar

Turebergs simklubbs styrelse


Dagordning årsmöte

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.  Fastställande av föredragningslista.

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.  Styrelsens

a.  verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b.  förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.Val av

a.  föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b.  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c.  minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d.  1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e.  2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f.   beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

13.Övriga frågor.


Valberedningens förslag till personval på Turebergs simklubbs årsmöte 2019.

 

 

Ordförande:            Bert-Ola Eriksson (omval på ett år)

 

Styrelseledamöter: Anders Wadin (omval på två år)

                                Nina Holmer (omval på två år)

                                Anders Albrektsson (nyval på två år)

 

                                Patrik Drakes (ett år kvar av mandatperioden)

                                Lotta Holfve (ett år kvar av mandatperioden)

                                Katarina Strömberg (ett år kvar av mandatperioden)

                               

                                Niclas Larsered har avböjt omval.

 

Suppleanter :          1. Claes Wettergren (omval på ett år)

                                2. Per Wijk (omval på ett år)

                                 

Revisor :                  Anders Drakes (omval på ett år)

 

Rev. suppleant:       Eva Ulmander Eriksson (omval på ett år)

 

 

 

20190313

 

Valberedningen

 

Bengt Svensson Elena Tsychkova

 

Årsmöte 2018.


KALLELSE TILL TUREBERGS SIMKLUBBS ÅRSMÖTE 2018

 

Datum:

Onsdagen den 28 mars 2018

Tid :

Kl. 18.30

Plats:

Konferensrummet i Sollentuna sim & sporthall

 

Vi önskar inbjuda er till Turebergs simklubbs årsmöte. Eftersom TSK´s medlemmar vid detta tillfälle väljer kommande års styrelse och verksamhetsplanen för 2018 fastställs hoppas vi att så många som möjligt kan delta.

 

En uppskattad punkt på agendan är att vi presenterar våra STIPENDIATER 2017.


Vi ses!

 

Med vänliga hälsningar

Turebergs simklubbs styrelseDAGORDNING årsmöte

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.  Fastställande av föredragningslista.

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.  Styrelsens

  a. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

  b. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

  a. föreningens ordförande för en tid av 1 år;

  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

  c. minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

  d. 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

  e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

  f. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

13. Övriga frågor.


Valberedningens förslag till personval på Turebergs simklubbs årsmöte 2018.


Ordförande:            Bert-Ola Eriksson  (omval på ett år)


Styrelseledamöter: Patrik Drakes  (omval på två år)

                                Lotta Holfve  (nyval på två år)

                                Ina Strömberg (nyval på två år)


                                Niclas Larsered (ett år kvar av mandatperioden)

                                Anders Wadin (ett år kvar av mandatperioden)

                                Nina Holmer (ett år kvar av mandatperioden)                               


                                Mikael Holmberg och Niklas Norén har avböjt omval

 

Suppleanter :          1. Claes Wettergren (omval på ett år)

                                2. Per Wijk (omval på ett år)

                                 

Revisor :                  Anders Drakes (omval på ett år)

 

Rev. suppleant:       Eva Ulmander Eriksson (omval på ett år)


 

20180315


Valberedningen


Bengt Svensson Elena Tsychkova


 
Samarbetspartners
Följ oss på sociala medier