Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

VIKTIGT! För att minimera antalet personer i simhallen ber vi om följande
2020-09-09 10:34


·       Vänta på era barn och ungdomar utanför simhallen i så stor utsträckning som möjligt.

·       Var på plats i badet 5 minuter innan träning och lämna badet direkt efter avslutad träning.

·       Var noga med hygien, duscha och tvätta dig noga innan du hoppar i bassängen.

·       Var noga med att följa Medleys uppskyltade direktiv angående omklädnings- och duschrum.

 

Vi vill även påminna om att landuppvärmningen för våra träningsgrupper är tillfälligt borttagen. Detta innebär att samtliga träningsgrupper startar 15 minuter senare än vanligt och vi hoppar i vattnet direkt.

Utmanaren 4 inställd
2020-09-01 12:08
Utmanaren 4 som skulle ha genomförts den 20 september är på grund av de fortfarande rådande omständigheterna inställd. 
Årsmöte 2020
2020-08-20 09:40

KALLELSE TILL TUREBERGS SIMKLUBBS ÅRSMÖTE 2020

 

Datum:

Onsdagen den 23 september 2020.

Tid :

Kl. 18.30

Plats:

Konferensrummet i Sollentuna sim & sporthall


Vi önskar inbjuda er till Turebergs simklubbs årsmöte.  Eftersom TSK´s medlemmar vid detta tillfälle väljer kommande års styrelse och verksamhetsplanen för 2020 fastställs hoppas vi att så många som möjligt kan delta. 

 

En uppskattad punkt på agendan är att vi presenterar våra STIPENDIATER 2019.

 

Vi ses!

 

Med vänliga hälsningar

Turebergs simklubbs styrelse


För att se fullständig kallelse med dagordning för årsmötet samt valberedningens förslag till personval, se under Klubben/Om klubben/Årsmöte


Turebergs simklubbs årsmöte 2020.
2020-05-11 09:00
Årsmötet 2020 flyttas fram till preliminärt oktober månad. Nytt datum kommer att meddelas.
Styrelsen har per den 16 mars, samt den 6 maj 2020 tagit beslut att flytta fram vårt årsmöte från den 25 mars till nytt datum under preliminärt oktober månad. Detta då Riksidrottsförbundet har uppdaterat sina rekommendationer ang. möten till följd av Covid-19, se nedan:

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.


Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

Med anledning av spridningen av Coronaviruset
2020-05-06 09:12

Under fredagen 27 mars kom Folkhälsomyndigheten med nya direktiv ang. folksamlingar på över 50 personer. För Turebergs simklubb gäller detta endast vid arrangemang. Ordinarie träning och simskola fortsätter som planerat enligt

Riksidrottsförbundet 

Folkhälsomyndigheten

 

För att minimera antalet personer i simhallen ber vi er om följande:

 

·       Vänta på era barn och ungdomar utanför simhallen i så stor utsträckning som möjligt.

·       Var på plats i badet 5 minuter innan träning och lämna badet direkt efter avslutad träning.

·       Var noga med hygien, duscha och tvätta dig noga innan du hoppar i bassängen.

·       Var noga med att följa Medleys uppskyltade direktiv angående omklädnings- och duschrum.

 

Råd gällande Coronaviruset och idrottsträningar
2020-05-04 09:50
Under Folkhälsomyndighetens presskonferens fredagen den 13 mars gavs riktlinjer för idrottsträningar som kan hjälpa föreningarna fatta beslut kring sin verksamhet. 
Folkhälsomyndigheten menar att mindre evenemang inte behöver ställas in på grund av risk för viruset.
– Det finns ingen anledning att ställa in mindre evenemang, som idrottsträningar med 10-20 personer. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsomålen.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer håller Turebergs simklubb igång den ordinarie verksamheten inom simskola och simträning.

Personer med symptom på luftvägsinfektion ska inte närvara på klubbens aktiviteter.

Om ni har varit sjuka ska ni ha minst två hela symptomfria dagar innan ni deltar i verksamheten igen.
 
Samarbetspartners
Facebook