Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Höstlov vecka 44
2020-10-20 15:36

Nästa vecka är det höstlov och träningsgrupperna tar ledigt.


Det innebär att Sluss, Utmanargrupper, Simiaden och Sprint tar ledigt från träningen måndag 26/10 - söndag 1/11.


Lördag 31/10 är en röd dag, så då tar både simskolan och slussgrupperna ledigt. 


I övrigt är klubbens simskolegrupper (Baddaren, Baddaren Gul, Sköldpaddan, Silverpingvinen, Pingvinen, Guldfisken och Fisken) igång som vanligt under lovet.

KM och Utmanaren 5 inställda.
2020-09-22 08:46
Tävlingarna, KM som skulle ha genomförts den 5 oktober samt Utmanaren 5 den 19 oktober är på grund av rådande omständigheter inställda.
VIKTIGT! För att minimera antalet personer i simhallen ber vi om följande
2020-09-09 10:34


·       Vänta på era barn och ungdomar utanför simhallen i så stor utsträckning som möjligt.

·       Var på plats i badet 5 minuter innan träning och lämna badet direkt efter avslutad träning.

·       Var noga med hygien, duscha och tvätta dig noga innan du hoppar i bassängen.

·       Var noga med att följa Medleys uppskyltade direktiv angående omklädnings- och duschrum.

 

Vi vill även påminna om att landuppvärmningen för våra träningsgrupper är tillfälligt borttagen. Detta innebär att samtliga träningsgrupper startar 15 minuter senare än vanligt och vi hoppar i vattnet direkt.

Utmanaren 4 inställd
2020-09-01 12:08
Utmanaren 4 som skulle ha genomförts den 20 september är på grund av de fortfarande rådande omständigheterna inställd. 
Turebergs simklubbs årsmöte 2020.
2020-05-11 09:00
Årsmötet 2020 flyttas fram till preliminärt oktober månad. Nytt datum kommer att meddelas.
Styrelsen har per den 16 mars, samt den 6 maj 2020 tagit beslut att flytta fram vårt årsmöte från den 25 mars till nytt datum under preliminärt oktober månad. Detta då Riksidrottsförbundet har uppdaterat sina rekommendationer ang. möten till följd av Covid-19, se nedan:

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.


Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

Med anledning av spridningen av Coronaviruset
2020-05-06 09:12

Under fredagen 27 mars kom Folkhälsomyndigheten med nya direktiv ang. folksamlingar på över 50 personer. För Turebergs simklubb gäller detta endast vid arrangemang. Ordinarie träning och simskola fortsätter som planerat enligt

Riksidrottsförbundet 

Folkhälsomyndigheten

 

För att minimera antalet personer i simhallen ber vi er om följande:

 

·       Vänta på era barn och ungdomar utanför simhallen i så stor utsträckning som möjligt.

·       Var på plats i badet 5 minuter innan träning och lämna badet direkt efter avslutad träning.

·       Var noga med hygien, duscha och tvätta dig noga innan du hoppar i bassängen.

·       Var noga med att följa Medleys uppskyltade direktiv angående omklädnings- och duschrum.

 

 
Samarbetspartners
Facebook